HERBESTEMMING

De toekomst van het Nederlandse watertorenbestand is vooral afhankelijk van de herbestemming van de torens. Een watertoren, speciaal ontworpen voor een zeer specifieke functie, is niet zonder meer geschikt voor het huisvesten van een willekeurige andere functie. De uitdaging bestaat eruit om een plan te ontwikkelen waarbij de nieuwe functie en het karakter van de watertoren elkaar versterken. Dit met het doel om niet alleen een waardevol industrieel object te behouden, maar tevens een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de eigentijdse gebouwde omgeving. In Nederland kregen tientallen buiten bedrijf gestelde watertorens een andere bestemming. De nieuwe functies lopen uiteen van wooneenheden en kantoren tot expositieruimte of luitkijktoren. Soms is het een klein project, zoals het watertorentje van Lasva in Estland, soms vormt een herbestemde watertoren het middelpunt van een grote ontwikkeling zoals in Rotterdam of Dordrecht.

Ter inspiratie presenteren we hier bijzondere voorbeelden. Onder NWS prijs zijn de beste Nederlandse herbestemmingen te vinden, op deze pagina presenteren we buitenlandse voorbeelden naast een enkele Nederlandse, bijvoorbeeld het dwl complex in Rotterdam dat dateert van voor de watertorenprijs.

Lasva in Estland

Hamburg (Sternschanze) in Duitsland

DWL terrein Rotterdam

Madrid Spanje

Brasschaat België

Breda Speelhuislaan

China, Shenyang