DONATEURS

Voor de NWS zijn donateurs onmisbaar. U kunt de NWS steunen door een bedrag van 30 Euro (meer mag ook) over te maken op de bankrekening van de Nederlandse Watertoren Stichting IBAN: NL92INGB0006181241 onder vermelding van donateursbijdrage. We houden donateurs op de hoogte van onze activiteiten.

De NWS wordt verder ondersteund door

Donatus, specialist in het verzekeren van watertorens en andere bijzondere bouwwerken.

 

Van Dinther Bouwbedrijf gespecialiseerd in restauratie en renovatie.
 

<
Vitens duurzaam drinkwaterbedrijf voor meer dan 5 miljoen gebruikers

 


Oasen levert drinkwater aan 21 gemeenten in het oosten van Zuid-Holland

 


NV Waterleiding Maatschappij Limburg, openbare drinkwatervoorziening van Limburg.

 

Vrienden van BOEi ondersteunt bijzondere restauratie- en herbestemmingsprojecten en geeft daarmee de verhalen van het erfgoed door aan toekomstige generaties.