NWS

De Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) wil de kennis over de Nederlandse watertorens bevorderen, onder andere door het bijhouden en toegankelijk maken van informatie in woord en beeld, het verzorgen van publicaties, tentoonstellingen en lezingen. Daarnaast werkt de NWS constructief mee aan initiatieven tot beheer, behoud en herbestemming van Nederlandse watertorens. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot het secretariaat.

De Nederlandse Watertoren Stichting heeft de ANBI status.

 

Website

ontwerp: Antenna-men

Het auteursrecht op de afbeeldingen, tenzij ander vermeld, berust bij Henk van der Veen. Wanneer beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact opnemen met hwvanderveen@onlne.nl.

De website blijft in ontwikkeling. Het beeldmateriaal wordt uitgebreid, de eigenarenpagina's worden verder ontwikkeld, links zullen toegevoegd worden, relevante literatuur zal via de site ontsloten worden etc etc.

BESTUUR

Peter Nijhof (voorzitter)
specialist industrieel erfgoed

Henk Rienks (secretaris)
watertorenkenner en oprichter van de stichting

Rinkjan Postma
specialist herbestemming watertorens

Henk van der Veen
watertorenkenner en oprichter van de stichting

BELONINGSBELEID

De stichting heeft geen personeel in dienst en dus ook geen beloningsbeleid voor het personeel.

De bestuursleden hebben volgens de statuten geen recht op een beloning, maar wel op vergoeding van onkosten.

In de praktijk wordt aan enkele bestuursleden, met name de secretaris, reiskostenvergoeding betaald voor in functie gemaakte reizen. Verder krijgt een van de bestuursleden een vergoeding voor het gebruik van zijn server om de website van de stichting op internet te plaatsen.

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017